open call expositie '2084'

Hoe zie jij de toekomst? Of misschien beter, hoe zou jij graag de toekomst zien? En wat zou jij de bezoekers hierover willen meegeven?

Deze vraag staat centraat tijdens de expositie '2084' die van 15 juni tot 31 augustus te zien zal zijn in galerie De Gloeiende Oven. Voor deze tentoonstelling zijn wij op zoek naar kunstenaars uit verschillende expertises. Heb jij één of meerdere kunstwerken die bezoekers aan het denken zetten over de toekomst? Wij nodigen je uit om jouw visie te delen door aan de expositie mee te doen. Aanmeldprocedure

 • Aanmelding is mogelijk tot 15 mei 2024.
 • Stuur je voorstel per mail naar mail@de-gloeiende-oven.nl
 • Stuur per werk minimaal 1 afbeelding of schets en een motivatie/beschrijving van het werk. (sowieso de titel, het formaat en materiaal)
 • Is jouw kunstwerk nog in de ontwerp- of uitvoeringsfase? Dan kun je je schetsplan of voorstudie insturen.
 • Geef bij het aanbod van werk in oplage aan hoe groot de oplage is en hoeveel exemplaren beschikbaar zijn.
 • Is jouw kunstwerk te koop? Geef dan ook aan wat de verkoopprijs van het kunstwerk moet zijn. (Let op, dit is inclusief de 25% provisie voor De Gloeiende Oven)


Toelatingsprocedure

 • Na sluiting van de inschrijftermijn beslist een kleine commissie over toelating.
 • Bij de selectie wordt er naar gestreeft een breed samengestelde en verrassene tentoonstelling te maken.
 • Je krijgt kort na 15 mei bericht of je bent toegelaten tot de expositie en met welk(e) werk(en).


Finacieële Voorwaarden bij deelname 

 • Deelnemende kunstenaars betalen een éénmalig inschrijfbedrag van € 25 voor deelname aan de expositie.
 • Bij verkoop van het kunstwerk ontvangt de kunstenaar 75% van  de door de kunstenaar opgegeven verkoopprijs. (de provisie voor De Gloeiende Oven bedraagt  25%)
 • Verkochte kunstwerken blijven tot sluiting van de expositie onderdeel van de tentoonstelling. Na 31 augustus kunnen deze naar de nieuwe eigenaar.
 • Uiterlijk een week na sluiting van de expositie wordt het verschuldigde bedrag aan de kunstenaar overgemaakt, op de bankrekening die gebruikt is voor de betaling van het inschrijfgeld.


Aanleveren van werk

 • Inleveren van het werk kan op donderdag 6 en vrijdag 7 juni, van 11:00 tot 17:00 uur.  (andere mogelijkheden in overleg)
 • Bij het inleveren van de kunstwerken vult de kunstenaar per kunstwerk een verkoopcontract in. Dit contract geldt tevens als consignatieovereenkomst.
 • De werken worden verkocht zoals aangeleverd, dus met een professioneel ophangsysteem, goede inlijsting e.d. Bij het inleveren van het werk wordt dit getoetst.
 • Werken op papier dienen ingelijst te worden aangeleverd en de prijs is inclusief lijst.
 • Het eventueel verzekeren van het werk dient door de kunstenaar zelf plaats te vinden. De Gloeiende Oven is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigen door derden.
 • De deelnemende kunstenaars ontvangen bij inleveren van het werk een aantal papieren flyers om uit te delen.